Toprakla Dost Ol...
Telefon : +90 (312) 385 33 70

İK politikaları ve Kurumsal İlkeler

İK POLİTİKALARI VE KURUMSAL İLKELER

Mega Teknik bünyesine katıldığınızda; değişimin yaşandığı, farklı olmanın hissedildiği, kendi sektöründe başarılı bir kuruluşta iyi bir kariyere başlamış olacaksınız.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi ve verimli insan gücünü çekmek ve istihdam etmek, çalışanlarımızın yetkinliklerinden ve yaratıcılıklarından yüksek verim sağlamak, performanslarını arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği içinde ekiplerin bulunduğu bir çalışma ortamı yaratmak çalışanlarımız için hedefimizdir.

Kurumsal değerimiz ve yönetim anlayışımız olan insana saygı politikamızı; aşağıdaki ilkelere dayandırırız:
  • Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızla birlikteliğimize geçici gözüyle bakmaz, ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtmaya çalışırız. İlkemiz, bünyemize, yetenekli ve başarılı kişileri çekmek ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır.
  • Fırsat eşitliği herkes için geçerlidir. Irk, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmeden grubumuzdaki herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı tanınır.
  • Temel ahlaki ve insani değerler özel yaşantımızda olduğu gibi çalışma yaşantımızda da ortak değerlerimizdir.
  • İşe alım ve atamalar büyük bir titizlik ve seçicilik ile yapılır. Sadakat, cesaret, duyarlılık ve dürüstlük temel ölçütlerdir. Pozisyon gereği eleman ihtiyacı olduğunda iç kaynaklara öncelik verilir.
  • Çalışanlarımızın dürüst, yapıcı ve takım çalışmasına uyumlu; müşteri, kalite ve maliyete duyarlı ve tüm iş ilişkilerinde, akılcı ve adil davranmasını bekleriz.
  • Ekip ruhu ve dayanışma bilinci içinde güzel işler yapmak ve bunun sağlayacağı zevkleri paylaşmak amacıyla, çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bir araya gelmelerini teşvik eder, buna yönelik her türlü girişimi destekleriz.
  • Çalışanlarımızın sağlığına önem veriyor, işyerindeki başarılarının ve mutluluklarının ancak sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna inanıyoruz. Toplumsal ve ekonomik gelişmenin, sağlıklı bir iş ortamıyla gerçekleşeceği bilinciyle, iş barışının sürdürülmesinde ve işçi/ işveren ilişkisinde örnek bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz.
  • İş sağlığı ve işçi güvenliği yönetmeliklerine uygun fiziksel çalışma ortamları yaratır ve bu ortamlarda kurallara uygun davranırız.
Siz" de Mega Teknik firmasının bir personeli olmak istiyorsanız başvurunuzu bizlere ulaştırın...Başvur